totallösningar inom håltagning och rivning

Betonghåltagning
- Sågning
- Borrning
- Vajersågning
Rivning
Ugnsbilning

Vi utför arbeten på uppdrag av bland annat LKAB och andra lokala och rikstäckande aktörer inom bygg och industri. Vårt kontor ligger i Kiruna men vi utför arbeten i Kiruna med omnejd.